0

شرح نور مناسب گیاه زامیفولیا در واریته های ابلق ، بلک ، سبز .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
0

_نور مورد نیاز زاموفولیا:
بدون شک هر گیاهی در شرایط نور گیر رشد بهتری خواهد داشت، اما زاموفیلیا گیاهیه که به نور غیر مستقیم و متوسط نیاز داره. با این حال میتونه به راحتی در سایه و محیط کم نور هم دوام بیاره. پس برای زندگی، نگهداری و پرورش در آپارتمانهای کم نور گزینه فوق العاده مناسبیه.
زاموفولیا چون در شرایط محیطی مختلف دوام بسیار زیادی دارد ، معمولا مناسب ترین گیاه برای نگهداری در فضای منزل می باشد و چون به دلیل داشتن غده در ریشه هایش آبیاری آن بلند مدت و هر بار ۱۰ الی ۱۲ روز یک بار انجام می شود .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »