3

نقش هر نظامی در کشورهای گوناگون ( خصوصا نقش رسانه ای آن ) در زمینه ی پر نمودن اوقات فراغت جامعه و چگونگی باز خورد آن را شرح دهید :

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نقش هر نظامی در کشورهای گوناگون ( خصوصا نقش رسانه ای آن ) در زمینه ی پر نمودن اوقات فراغت جامعه و چگونگی باز خورد آن را شرح دهید :

پاسخ :

1 – وقت آزاد افراد یا به عبارتی اوقاتی که به فراغت خود اختصاص می دهند به عنوان یکی از نیازهای انسان امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد .

2 – نتیجتا یکی از دل مشغولی های اساسی هر نظامی پر نمودن اوقات فراغت آحاد جامعه می باشد .

3 – در حال حاضر بر اساس اصل رقابت مابین نهادها ، تلویزیون دارای ارتباطی تنگاتنگ با نظام های آموزشی و خانواده می باشد .

4 – رسانه ها دایما در حال رقابت و تلاش می باشند تا جایگاه مهمی را در امر هدایت و نیز کنترل نمودن افراد جامعه خصوصا نوجوانان و جوانان در دست گیرند .

5 – نتیجتا رسانه ها مانند یک شمشیر دو لبه محسوب می گردند که قادرند :

الف – موجبات رسیدن نسل آینده به سعادت گردند .

و یا

ب – موجبات گمراهی نسل آینده را فرآهم آورند .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .