4

نقش تبلیغات میان برنامه ای ماهواره ها را در تهاجمات فرهنگی و سایر موارد شرح دهید ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

نقش تبلیغات میان برنامه ای ماهواره ها را در تهاجمات فرهنگی و سایر موارد شرح دهید ؟

پاسخ :

  • شبکه های ماهواره ای در قالب میان برنامه ها و آگهی ها ، مظاهر ضد اخلاقی را تبلیغ می نمایند .
  • ماهواره مانند سایر ابزار پیشرفت بشریت می تواند به آرمان های تعالی بخش انسان ها و جوامع خدمت یا خیانت نماید .
  • در حال حاضر بیشترین خیانت ماهواره و برنامه های آن در نفوذ و ایجاد و رواج فساد و فحشا در میان جوانان می باشد .

ماسک کرونا خرید و پخش به صورت جزئی و کلی با تعرفه دولتی به دلیل بستن دست دلالان کلیک نمائید .

به منظور مشاهده نمودن فیلم های آموزشی مبارزه با کرونا کلیک نمائید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .