6

نظر سقراط و ارسطو در مورد علم و ادراک چه بود ؟
پاسخ :
1* – سقراط و ارسطو و به طور کلی طرفداران آنها یعنی سوفسطاییان بر خلاف فلاسفه ی قبلی یونان بود .
2* – آنان بر این اعتقاد بودند که :
جهان معلومات ، هیچ در هیچ نیست و انسان قادر است با نیروی عقل واقعیت های جهان بیرون را به درستی دریابد .

به منظور تهیه جزوات به صورت کامل به لینک زیر مراجعه کنید

سوال پرسید
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »