1

شرح نظریه پیش تطابق .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
4

لازم به ذکر می باشد که شخصی به نام ارنست مایر مبتکر یک مفهوم بسیار مهم و اساسی در زیست شناسی تکاملی تحت عنوان پیش تطابق می باشد .

به صورت مثال : شما می توانید سیر تکاملی دستگاه صوتی انسان را در نظر بگیرید .

مقصود ما دهان ، دندان و زبان می باشد که کارکرد جدیدی را در تولید نمودن صدا و در نهایت به صورت تلفظ زبان عهده دار شده اند .

هر چند این امری مشخص است که این اعضا در ابتدای امر به منظور اینکه وظیفه ی خوردن را بر عهده بگیرند تکامل یافته اند .

بر اساس اعتقاد مایر : بسیاری از پدیده های جدید تکاملی ، نتیجه ی فرایندی می باشند که یک دستگاه قبلی را به انجام دادن کاری جدید وا می دارد یه همان به کار گیری مشترک .

به این صورت است که امکان پیدایش یک کار جدید فراهم می گردد .

این موضوع را بدانید که اغلب اوقات و بیشتر مواقع ساز و کار مشابهی به منظور تبیین شکل گیری توانایی های خاص انسان مطرح می گردد .

دو مثال جالب در این باره :

1 – تکامل بیزاری یا انزجار اخلاقی .

2 – شکل گیری پاسخ ما در برابر طرد اجتماعی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .