0

نصب و کنترل باتری در دستگاه em38 چگونه است؟

نصب و کنترل باتری دردستگاه em38 را شرح دهید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نصب و کنترل باتری در دستگاه em38 چگونه است؟

محفظه باتری روی دستگاه در کنار صفحه کنترل قرار گرفته و با استفاده از در پوش پلاستیکی با دوپیچ، یک باتری با سایز 9_Volt که به باتری کنایی معروف است در محل خود ثابت می شود. جهت تهسیل در نصب باتری، پیچ های درپوش به گونه ای طراحی شده که می توان با دست پیچ ها را باز و بسته کرد ولی در صورت نیاز میتوان از پیچ گوشتی استفاده کرد . پس از بازکردن پیچها ، لازم است در پوش به صورت نیاز می توان از پیچ گوشتی استفاده کرد. پس از باز کردن پیچ ها ، لازم است درپوش به صورت مستقیم و در حالت عمود از دستگاه خارج شود تا از بروز اسیب های مانند شکستگی و یا قطع سوکت ان جلو گیری شود

پس از ان با توجه به علامت های قطب مثبت و منفی، باتری درون محفظه قرار گرفته و سپس درپوش در محل خود جای میگیرد . با استفاده از باتری الکالین از نوع Mallory MN 1604 با ولتاژ 9 ولت استفاده از دستگاه در حدود 30 ساعت کار مداوم پاسخگو خواهد بود.استفاده از باتری لیتیوم 9 ولت ULTRALIFE سبب افزایش مدت زمان تعویض (حدود 70 ساعت) خواهد شد. به منظور کنترل باتری جهت تامین انرژی الکتریکی کافی برای دستگاه لازم است دکمه موجود در صفحه کنترل را که دارای سه حال OFF,ON ,BATT است در حال BATT قرار داده و عدد نشان داده شده در نمایشگر دیجیتال را قرائت کرد. این عدد باید در دامنه 1500_ تا 720- قرار داشته باشد. پس از چند ساعت اتفاده از دستگاه و مصرف باتری، عدد قرائت شده به 720- نزدیک شده و باید باتری تو جایگزین گردد . لازم است این کار در ابتدای هر روز کاری و در صورت عدم اطمینان از میزان توان باتری موجود در دستگاه ، صورت گرفته تا اختلالی در عملکرد و کارایی دستگاه صورت نگیرد.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .