0

نرم افزارsurfer چه کاربردی دارد ؟

نرم افزار surfer چیست

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نرم افزارsurfer چه کاربردی دارد ؟

بدلیل سهولت و کاربرد وسیع استفاده از Sufer در ترسیم نقشه شوری، در این نشریه نیز اقدام به معرفی این نرم افزار خواهد شد. نرم افزار مذکور بطور کلی دارای دو صفحه اصلی است که یکی مربوط به وارد کردن داده ها (Worksheet) و دیگری مربوط به ترسیم نقشه (Plot) است. برای شروع لازم است که در صفحه Worksheet اقدام به ورود داده ها شود . وارد کردنداده ها در این صفحه همانند (excel) بوده و به راحتی قابل انجام است. حتی می توان اقدام به فراخوانی فایلی با فرمت ان نرم افزار(.xls) در Sufer نیز کرد. شکل شماره 27 نحوه چیدمان وورود داده ها به نرم افزار Sufer  را نشان می دهد. این داده ها با پسوند dat ذخیره شده و در مراحل بعدی فراخوانی خواهند شد.

با ورود به صفحه PlotT اقدام به فراخوانی داده های ذخیره شده با پسوند dat نموده و ستون های مربوط به طول x عرض y و متغیر مورد بررسی z را مشخص و مجددا با پسوند grd ذخیره سازی می کنیم . سپس با طی مراحل نشان داده شده در شکل 28 اقدام به ترسیم نقشه نهایی خواهد شد. ویرایش نقشه مذکور با دولار کلیک بر روی ان فایل قابل انجام است.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .