4

شرح نحوه دفتر نویسی در حسابداری شرکت چگونه است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

هر شرکت، موسسه و سازمانی که مشمول پرداخت مالیات باشد موظف است دفاتر قانونی خود را جهت تحریر کلیه فعالیتهای مالی خود تحویل گیرد. این دفاتر قانونی شامل سه دفتر روزنامه، کل و معین می باشند. از صفحه اول تا آخر دفاتر شماره گذاری شده و با قیطان به هم متصل و با مهر سربی سازمان امور مالیاتی کشور، پلمپ شده اند.
به یک سری نکات مهم برای تحریر دفاتر حسابداری اشاره می شود:
۱) با خودکار یا روان نویس مشکی نوشته شود (بهتر است ابتدا با مداد نوشته و روی آن را با خودکار پر رنگ کنید)
۲) روی سطرها نوشته شود بدون خط خوردگی و بدون اینکه سطری از قلم بیفتد.
۳) از تیغ و لاک نباید استفاده کرد.
۴) اعداد همواره از راست به چپ خوانده و نوشته می شوند.
۵) آخرین سطر هر واقعه مالی مربوط به نقل شماره سند حسابداری مربوطه می باشد.
۶) اولین سطر هر صفحه (منقول از صفحه قبل)
۷) آخرین سطر هر صفحه (نقل به صفحه بعد)
۸) در قسمت “جمع سطور” ۲ ردیف می باشد که ردیف بالا مربوط به جمع صفحه و ردیف پایین مربوط به جمع صفحه با صفحه قبل می باشد.
۹) در صورت بروز اشتباه با خودکار قرمز روی اشتباه را خط کشیده و صحیح آن را با خودکار مشکی بالای آن درج کنید.
۱۰) جمع ستون بدهکار و بستانکار می بایست یکسان شود و زمانی اینگونه نیست که کل سند در یک صفحه درج نشود و به صفحه بعد منتقل شود.
۱۱) انتهای اسناد در دفتر روزنامه و انتهای حساب در دفتر کل با یک خط مورب بسته شود.
۱۲) در دفتر کل شروع هر حساب جدید از صفحات فرد می باشد.

ارسال نظر جدید

سپاس فراوان از پاسخ شما
با بدست آوردن امتیاز بیش از ۶٠٠ میتوانید از لینک تبلیغاتی نیز استفاده کنید .

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .