4

نتایج نزدیک شدن فرهنگ ها و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی چیست ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نتایج نزدیک شدن فرهنگ ها و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی چیست ؟

پاسخ :

  • یکی از اتفاقات بسیار حایز اهمیت نابود گردیدن خرده فرهنگ ها و همچنین آداب و رسوم کشورهای ضعیف می باشد .
  • منظور از کشورهای ضعیف کشورهایی هستند که در برابر تهاجم فرهنگی و همچنین نفوذ بدون رقیب کشورهای سلطه گر در حال نابودی می باشند .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .