0

شرح مو هایم سفید میشود راهکاری برای مقابله با سفیدی مو است

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

برای سفیدی مو هیچ درمانی هنوز ثبت نشده است
استفاده از سیر و ماهی توصیه میشود برای مراقبت از موهایی که به سفیدی نرسیده اند

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .