0

موضوع اصلی و بنیادین حماسه چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

موضوع اصلی و بنیادین حماسه چیست ؟

موضوع اصلی حماسه “الاوائل” و یا نخستینه ها است .

چه کسی نخستین بار حمام ساخت ؟

چه گونه خط آموختند ؟

آتش چگونه کشف شد ؟

نخستین کوشش های ذهنی بشر در رویارویی با مسائلی چون مرگ و زندگی و عشق و نفرت و گذشت و فداکاری و …

حماسه خاطره هایی دور از دوره های نخستین است ؛ به صورت قصص و افسانه های شفاهی سینه به سینه نقل می شد ؛ تا وقتی که به ضروت مکتوب شده است.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .