0

مهمترین مضامین قالب مثنوی کدامند؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

مهمترین مضامین قالب مثنوی کدامند؟

داستان های حماسی و تاریخی : شاهنامه

داستان های عاشقانه و صوفیانه : خسرو شیرین

آموزه های تعلیمی و اخلاقی : بوستان سعدی

آموزه های عرفانی : حدیقه الحقیقه ، منطق الطیر و مثنوی معنوی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .