2

منظور از پیش بینی ناپذیری فرد نابهنجار به عنوان یکی از ویژگی های بارز رفتار نابهنجار چیست ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

منظور از پیش بینی ناپذیری  فرد نابهنجار به عنوان یکی از ویژگی های بارز رفتار نابهنجار چیست ؟

پاسخ :

اصولا رفتار افراد هنگامی نابهنجار به شمار خواهد آمد که به عوامل تنش زای محیطی پاسخ هایی Unexpected  یا غیر منتظره بدهند .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .