3

منظور از مخارج سرمایه ای چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

مخارج سرمایه ای هزینه هایی است که انتظار میرود انتفاع آنها به بش از یک دوره مالی تسری نماید. در بحثذبودجه بندی سرمایه ای تصمیمات بلند مدت مطرح است و به تصمیم گیری های مدیریت مربوط می شود. مانند سرمایه گذاری در دارایی های ثابت.
منابع تامین مخارج سرمایه ای مختلف است. از آن جمله میتوان به استقراض از بانک ها، فروش سهام، فروش اوراق قرضه و استفاده از سود انباشه اشاره نمود.
هر کدام از منابع تامین سرمایه فوق، بهره متعارف خود را دارند. موضوعاتی که در بودجه بندی سرمایه ای مطرح است عمدتا انجام یک سرمایه گذاری یا عدم انجام آن و جایگزینی تجهیزات یا عدم جایگزینی آنهاست. برای انجام تصمیمات مذکور از تکنیک هایی استفاده می شود که عبارتند از
دوره بازیافت سرمایه(P.P) یا دوره برگشت سرمایه
نرخ بازده حسابداری (ARR)
خالص ارزش فعلی (NPV)
نرخ بازده داخلی (IRR)
1-تعریف دوره بازیافت سرمایه
منظور از دوره بازیافت سرمایه مدت زمان لازم برای برگشت سرمایه اولیه می باشد. هرچه دوره بازیافت سرمایه کوتاهتر باشد، آن سرمایه گذاری در اولویت بالاتری قرار می گیرد.
=(گذاری سرمایه)/(سالانه نقد وجوه سالانه)دوره بازیافت سرمایه
2 نرخ بازده حسابداری
هر چه این نرخ در مورد یک سرمایه گذاری بیشتر باشد، آن سرمایه گذاری در اولویت بالاتری قرار می گیرد.

(سالانه خالص سود )/((اولیه گذاری سرمایه+اسقاط ارزش)/2)= نرخ بازده حسابداری
ارزش فعلی
یک ریالی که امروز پرداخت می شود، ارزشش یک ریال است. یک ریالی که فردا پرداخت می شود ارزشش از یک ریال کمتر و یک ریالی که در آینده پرداخت می شود ارزش به مراتب کمتر از یک ریال است. تفاوت این ارزش ها را اصطلاحا ارزش زمانی پول می نامند.
ارزش فعلی =S/〖(1+i)〗^n
S: مبلغ دریافتی آینده
I: نرخ هزینه تامین مالی
N: تعداد دوره ها
3-خالص ارزش فعلی
چنانچه خالص ارزش فعلی مثبت باشد آن سرمایه گذاری مقرون به صرفه خواهد بود/
خالص ارزش فعلی = ارزش فعلی – سرمایه گذاری اولیه
4-نرخ بازده داخلی
نرخی است که ارزش فعلی مزایای سرمایه گذاری را با سرمایه گذاری اولیه برابر می کند. یعنی اگر مزایای نقدی سرمایه گذاری با این نرخ تنزیل شود حاصل جمع آنها با سرمایه گذاری اولیه برابر خواهد بود. این نرخ به تنهایی راهنمایی خاصی ندارد بلکه در مقایسه با هزینه های سرمایه است که معنا دار خواهد بود.

ارسال نظر جدید

سپاس فراوان از پاسخ شما خانم سیمیاری

گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .