4

منظور از خانواده های منفعل چیست ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

منظور از خانواده های منفعل چیست ؟

پاسخ :

 • مشخصه ی اصلی این خانواده های منفعل را می توان در اشتباه گرفتن مسایل زیر :
 • وظایف
 • کارکرد های اصلی خانواده
 • هدف نهایی کار و تلاش

از تامین نمودن پوشاک و خوراک به جای تامین روحی روانی فرزندان ، شکافی محسوس بین والدین و فرزندان به وجود خواهد آمد .

 • در خانواده های منفعل در اغلب موارد فرصت مناسبی به منظور گفت و شنود خانوادگی یافت نمی شود و در نتیجه ارتباط مابین آنها موزاییکی است .
 • والدین در خانواده های منفعل به تصور برآورده ساختن نیاز های اصلی فرزندان ، بیشتر به فکر مسایلی چون :
 • غذا
 • تفریح
 • خوراک
 • تحصیلات

و . . . هستند .

 • والدین در خانواده های منفعل به دلایل بالا کمتر به اصلی ترین وظیفه ی خود در حق فرزندان خود یعنی :
 • ایجاد همبستگی روانی با فرزندان .

و

 • آموزش معنوی آنها

توجه دارند و در این میان راه حل منطقی و مناسبی به منظور بیرون رفتن از بحران در پیش گرفته نمی گردد .

 • معضل دیگر خانواده های منفعل را می توان مشکلات اقتصادی و نیز خواسته های پایان ناپذیری این قبیل خانواده ها دانست که ناکجا آبادی را پیش روی این خانواده ها می سازد .
 • این خانواده ها با سرعت بسیار زیادی مستقیما به سمت و سوی انتهای آنچه یاس و نا امیدی است سرازیر می گردند .
 • خانواده های منفعل در موارد بسیاری احساس می نمایند که هر مساله و مشکلی تهدید کننده ی آنها نیست و در یک امنیت کامل به سر می برند .
 • نتیجه این است که این خانواده ها به فکر برطرف نمودن آن مشکل بر نمی آیند .
 • اولین راه حل مواجه شدن این خانواده ها با مشکل ، یافتن مساله مورد نظر است .

نکته مهم : راه نهایی به منظور حل نمودن مساله هیچگاه پاک نمودن صورت مساله نمی باشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .