4

منظور از خانواده های فعال چیست وآیا  تهاجم فرهنگی دشمنان به این خانواده ها مقدور است ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

منظور از خانواده های فعال چیست وآیا  تهاجم فرهنگی دشمنان به این خانواده ها مقدور است ؟

پاسخ :

  • در خانواده های فعال درونی سازی هنجارهای اجتماعی و دینی روالی منطقی و معمول خود را داراست .
  • والدین این خانواده ها ضمن مشارکت نمودن در زندگی جمعی و نیز پاسخ دادن به مسائل فکری فرزندان همزمان به تعامل منطقی و نیز افزایش اطلاعات مورد نیاز فرزندان به ویژه جوانان می پردازند .
  • لازم به ذکر است که استعمار فرهنگی به منظور ورود به خانواده های فعال دچار مشکلاتی جدی می باشد .

زیرا :

  • مامن اسرار جوانان این خانواده ها ، والدین آنها می باشند .
  • و محیط خانواده به صورتی است که آنها به منظور طرح مسایلی نظیر، ذهنی ، فکری و عقیدتی خود مشکل خاصی را دارا نیستند .
  • در نتیجه در خافظه ی فعال آنها نقاط مجهولی موجود نمی باشد .
  • بنابراین ابزار تهاجم فرهنگی قادر نیست توسط ابزار تهاجم فرهنگی به نادرستی معلوم گردد .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .