4

شرح منظور از تحریر دفاتر حسابداری چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

دفاتر قانونی به دفاتر کل ، روزنامه و معین گفته می شود که جهت ثبت روند ها و روال های مالی هر شرکت ،موسسه و یا سازمانی که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه ی کاری خود می باشد باید از آنها استفاده نماید. در دفاتر قانونی تمام عملیات و رویدادهای مالی شرکت ثبت می گردد تا پس از تکمیل آن به اداره ی مالیاتی تحویل داده شود بدین ترتیب نکته بسیار مهمی که در اینجا بیان می شود تحریر دفاتر می باشد ، در صورتی که تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه ثبت و در نظر گرفته شود ، محاسبه ی مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر قانونی از موارد لازمه در تحریر آنها استفاده نشود مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود.
تحریر و نوشتن دفاتر قانونی از این نظر بسیار مهم است که طبق ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر و اسناد مدارک را باید تا ده سال نگهداری کرد که بهترین راه برای نگهداری آن بصورت نوشتاری در دفاتری مخصوص است که نه اطلاعات از بین بروند نه بتوان تغییری در آنها ایجاد کرد. بنابراین طبق قانون تجارت باید تمام گردش مالی هر مجموعه ای درون دفاتر ثبت شوند و بعد از ارائه به حوزه مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به همان سال باید این دفاتر تا ده سال نگهداری شوند.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .