3

معنا و مفهوم ارتباط چیست ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

معنا و مفهوم ارتباط چیست ؟

پاسخ :

1 – تعریف اول را از کتاب ( مفهوم و معنی ارتباط در سازمان های اجتماعی ) نوشته چارلز کولی بیان می نماییم :

ارتباط مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و بوسیله ی آن بوجود می آید و تمامی مظاهر فکری و وسایل انتقال و حفظ نمودن آنها در مکان و زمان بر پایه ی آن توسعه می یابد . حالات چهره ، رفتارها ، طنین صدا و کلمات ، نوشته ها ، چاپ ، راه آهن ، تلگراف ، تلفن و تمام وسایلی که اخیرا در راه غلبه ی انسان بر مکان و زمان ساخته شده است را در بر می گیرد .

2 – تعریف دوم برگرفته از کتاب ( فرآگرد ارتباط ) نوشته ی روبرت گویراست .

ارتباط عبارت است از روشی که حداقل متضمن و در برگیرنده ی 4 عنصر باشد :

تولید کننده ای که   علامت یا نمادی را    برای حداقل یک دریافت کننده مطرح   و ادراک معنی نماید .

3 –  ارتباط به معنای فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ، به شرط آنکه در گیرنده ی پیام مشابهت معنی مورد نظر فرستنده ی پیام ایجاد گردد و نیز می گوید هر اندازه معنی مورد نظر فرستنده ی پیام با معنی متجلی شده در گیرنده ی پیام مشابهت بیشتری داشته باشد ، ارتباط کامل تر خواهد بود .

4 – نتیجتا بنا بر تعریف بالا : ارتباط عبارت است از مکانیسم و فراگردی که در طی آن افکار ، ایده ها ، اطلاعات ، اندیشه ها ، احساسات و ذهنیات ( پیام ) از یک منبع که می تواند ( فرد ، تولید کننده ، فرستنده ) با بهره گیری از وسایل ارتباطی چون ( خنده ، نگاه ، صحبت نمودن ، نامه ، موسیقی ، هنرهای تصویری ، تئاتر ، فیلم  و . . . ) به حداقل یک مقصد  که می تواند فرد  دریافت کننده باشد انتقال یابد .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .