1

آیا مشاورین فعال و ثبت شده در قسمت مشاورین بابت پاسخ به هر سوال با مشاوره تلفنی مبلغی دریافت خواهند کرد ؟
تمامی مشاورین ثبت شده در این بستر یعنی مشاورین علمی جهت پاسخ به سوالات تخصصی شما که به صورت مستقیم درخواست پاسخ و با مشاوره میدهید به فرد مورد نظر ( مشاور ) تعرفه ای در نظر گرفته شده است که بابت علم و تخصص شخص میباشد که قبل از پاسخ و یا مشاوره میبایست پرداخت شود .

سؤال پرسید
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »