4

مساله ی مطلوب بودن بی قید و شرط پیشرفت رسانه های ماهواره ای بعد از مدتی چه نتیجه ای یافت ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

مساله ی مطلوب بودن بی قید و شرط پیشرفت رسانه های ماهواره ای بعد از مدتی چه نتیجه ای یافت ؟

در طی یک تجربه ی کوتاه مدت و چندین ساله مشخص گردید که برخی از پیامدها و نتایج سوئی که این پدیده دارد خصوصا از حیث فرهنگی به شدت آسیبزا می باشد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .