1

شرح مدیریت مهندسی صنایع به چه صورت می باشد ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

Engineering management
در چند دهه اخیر این زمینه پیشرفت زیادی داشته است . دلیل این پیشرفت را در سه سطح می توان دید . در سطح ملی تلاش برای رهبری تکنولوژیکی که از کمبود مواد اولیه بهره وری پایین و افزایش رقابت بین المللی ناشی می شود . توسعه ی تکنولوژی های جدید و مدیریت سیستم های تکنولوژی را ایجاب میکند . در سطح صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل رو به رو شده است ، نقش مهم مهارت های مهندسی و اطلاعات در مدیریت سیستم های مهندسی مشهود است .
در سطح فردی مهندسانی که در نتیجه ی موفقیت های فنی شان به مدیریت کشیده می شوند هر چقدر هم ار نظر فنی قوی باشند برای رویارویی با پیچیدگی های مسئولیت مدیریت آماده نیستند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .