1

شرح مدیریت تولید در رشته ی صنایع به چه صورت است ؟

پاسخی انتخاب نشده است
گذاشتن نظر
1

Manufacturing management
از آنجایی که اعتبار در هر کشور صنعتی به توانایی آن کشور در تولید موثر بستگی دارد در کشور های صنعتی به این گرایش توجه بسیاری می شود . مهندسان تولید در راستای کسب مزیت هایی در رقانت های جهانی از مهندسی شیمی ، مهندسی مکانیک و اقتصاد همراه با مهندسی صنایع بهره می گیرند تا مسایل طراحی توسعه و اجرای عملیات سیستم های تولیدی پیشرفته را به طور موثر حل کنند .

پاسخی انتخاب نشده است
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .