بازدید: 111ایران-اسلام
0

مدیریت تصویر چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مدیریت تصویر چیست ؟

مدیریت تصویر فرایندی است میان رشته ای که به مفاهیمی نظیر مدیریت برداشت و مدیریت رسانه نزدیک است . در واقع مدیریت تصویر به دنبال ایجاد و ارائه انگاره هایی از اشخاص ، رویداد ها و موضوعاتی است که متناسب با اهداف یک رسانه بوده و با ابهره گیری ا ظرفیت های پرداختی و فراوری رسانه ای بتواند حتی المقدور انگاره ای حساب شده و مطلوب را به مخاطبان منتقل کند . امروزه مدیریت تصویر به ابزاری مهم در حیات سیاسی قرن 21 تبدیل شده است به طوری که اکثر سیاستمداران و حتی افراد شاخص غیر سیاسی به اهمیت طراحی تصویر خود در ذهن دیگران واقف شده اند  و بسیاری از سازمان های سیاسی غیر دولتی از استراتژی های مدیریت تصویر استفاده می کنند و این روند مبنی بر افزایش نقش تصاویر در دنیای سیاست همچنان در حال رشد است .

بازنمایی 

از نظر اتوارت هال بازنمایی بخشی از فرایندی است که به تولید معنا و مبادله ان میان اعضای یک فرهنگ می پردازد و شامل استفاده از زبان ، نشانه  ها و ایماهایی می شود که به بازنمایی می پردازد .

هال با پذیرش رویکرد بر ساخت گرایانه یعنی رویکرد سوم ، مطرح می کند که رسانه ها واقعیت را بازتاب نمی دهند بلکه ان را به صورت رمز و نشانه در می اورند و به صورت نمادین و نه مبتنی بر واقعیت انعکاس می دهند . او مسئله مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها را انجا می داند که یک رسانه هیچ گاه ابزاری خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه تصویر به حساب نمی اید . رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی به قدرت است لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها ، سوای بحث اخلاقی و غیر اخلاقی بودن ان دارای سوگیری ایدئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام بر می دارد . این نظریه از این منظر حائز اهمیت است که نشان می دهد رسانه های فارسی زبان بیگانه در چارچوب ایدئولوژیک خاص خود به نهاد ولایت فقیه نگاه می کنند و تصویری که از ان به مخاطب ارائه می دهند نیز تحت تاثیر ان خواهد بود . این منظر می توان به شناخت این تصویر ارائه شده پرداخت .

انگاره سازی 

انگاره سازی یکی از شیوه های عملیات روانی است که در نبرئ رسانه ای از ان استفاده میشود . برنارد کوهن معتقد است که رسانه ها برای هدایت افکار عمومی از واقعیت ، انگاره هایی خلق می کنند که تنها در راستای اهداف کارگزاران ارتباطی است ، مانند ایجاد انگاره ای از ایران در رسانه های امریکایی و غربی که درصدد است ایران را کشوری خشونت طلب جلوه دهد . این انگاره باعث می شود که در صورت تجاوز کشوری به ایران ، افکار عمومی همسو با ان عمل کرده و به اعمال خلاف دیگران مشروعیت داده شود . 11 سپتامبر 2001 به این سوء نوع دیگر از انگاره سازی در رسانه های غربی به اوج خود رسید و ان ها برای پیشبرد مقاصد یک جانبه گرایانه توانسته اند هراس و وحشت از اسلام را ریشه دار کنند . در مدیریت تصویر نهاد رهبری ، یکی از اتفاق هایی که رخ می دهد انگاره سازیست ، که توسط رسانه ها محتوای خود را به نحوی تنظیم می کنند که انگاره خاصی از نهاد  ولایت فقیه در ذهن مخاطب ایرانی شکل بگیرد . شناخت این انکاره ارائه شده ، می تواند به درک راهبرد مدیریت تصویر این نهاد توسط این رسانه ها کمک کند .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .