بازدید: 50ایران-اسلام
0

مبانی نظری و چارچوب مفهومی _قدرت نرم و رسانه

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

مبانی نظری و چارچوب مفهومی _قدرت نرم و رسانه

قدرت نرم ، یکی از مفاهیمی است که امروزه در فضای رسانه ای کشور اهمیت فراوانی یافته است .قدرت نرم یعنی این که دیگران را ترغیب نماییم که همان چیزهایی را بخواهند که ما میخواهیم ؛ مردم بیش از انکه مجبور به انجام کاری شوند ، به همکاری گرفته می شوند . قدرت نرم بر قابلیت شکل دادن به علایق دیگران تکیه دارد. برخی پژوهشگران ، قدرت نرم را واجد پنج عنصر کلیدی می دانند : فرهنگ ، ایده ها ، مدل توسعه ، نهاد های بین المللی و تصویر بین المللی در برابر قدرت نرم ، مسله تهدید نرم مطرح می شود . درواقع زمانی که یک حاکمیت سیاسی ، حاکمیت سیاسی ، حاکمیت سیاسی دیگر را از طریق قدرت نرم مورد تهدید قرار می دهد ، میتوان ان را تهدید نرم دانست . فازیو تهدید نرم را نوعی تلاش برنامه ریزی شده برای استفاده از ابزار ها و روش های تبلیغی ، رسانه ای سیاسی و روان شناختی برای تاثیر نهادن بر حکومت ها ، گروه ها ومردم کشور های خارجی به منظور تغییر نگرش ها، ارزش ها و رفتار های انان می دند.

جوزف نای نیز تهدید نرم را استفاده یک کشور از قدرت نرم برای دست کاری افکار عمومی کشور اماج و تغییر ترجیحات ، نگرش ها و رفتار های سیاسی ان ها می داند . در این زمینه نیز رهبر معظم انقلاب به ارایش پیچیده رسانه ای دشمنان برای مقابله نرم با جمهوری اسلامی ایران ، تاکید دارند . امروزه ارایش رسانه ای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد ، بسیار ارایش پیچیده ، متنوع ، متکثر ، کار امد و فنی و پیشرفته است . در واقع در این مسئله شکی نیست که کشور هایی مانند ایلات متحده امریکا ، انگلستان و سایر دسمنان متخاصم نظام جمهوری اسلامی ایران ، به دنبال تاثیر گذاری بر افکار عمومی ایرانیان و تغییر دیدگاه و رفتار سیاسی جامعه ایرانی هستند . در این راستاء نهاد ولایت فقیه به عنوان دال مرکزی گفتمان اسلامی ایران ، همواره مورد هجمه رسانه های بیگانه فارسی زبان بوده است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .