0

مارانتا فاسینتاتور | تکثیر و پرورش

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

مارانتا فاسینتاتور | تکثیر و پرورش

  • موقعیت: نور روشن اما غیرمستقیم
  • خاک: کمپوست گلدان خوب
  • نرخ رشد: متوسط
  • مقاومت: مناقصه (فقط در داخل خانه)
  • ارتفاع فعلی: تقریباً 25 سانتی متر (شامل گلدان)
  • پوشش گلدان: شامل یک پوشش گلدان 14 سانتی متری

    برگهای سبز این گیاه خانه زیبا با رگه های قرمز روشن رشته ای و همچنین در امتداد میانه آنها با شاخه های زرد و سبز طرح دار شده است. در مجموع ، این یک گیاه نمایشی و بسیار کنجکاو است ، زیرا برگها تمایل دارند برگهای خود را شب تا بزنند – به همین دلیل است که آنها معمولاً گیاهان نماز خوانده می شوند.

  • مراقبت در منزل: آنها از مناطق گرمسیری منشأ می گیرند ، آنها درجه حرارت نسبتاً پایدار (در حالت ایده آل بالاتر از 15 درجه سانتیگراد) و موقعیتی با نور مناسب را دارند که تابش مستقیم نور خورشید نداشته باشد (فکر کنید جنگل بخارپوش باشد!). آنها دوست دارند که به خوبی سیراب شوند ، اگرچه در زمستان می توان این مقدار را کاهش داد ، و در رطوبت بالا رشد می کنند ، بنابراین یا آن را در یک اتاق بخار رشد دهید ، آن را مرتبا با آب غوطه ور کنید و یا گلدان را روی یک سینی بنشینید از زونا مرطوب.

جهت خرید انواع گیاه های آپارتمانی زینتی میتوانید وارد فروشگاه گیاهان آپارتمانی ما شوید .

منبع : www.rhsplants.co.uk

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .