0

قصیده در لغت به چه معناست؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

قصیده در لغت به چه معناست؟

قصیده فعیلی است به معنی مفعول و “های” آن ، ” تخصیص اسم است. پس قصیده یعنی قصد کرده شده و مقصود خاص ؛ شعری که در آن قصد خاصی باشد و آن مدح است.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .