بازدید: 27ایران-اسلام
0

قرائت خواننده یا مفسر (مفسران ، موخران و معاهده حدیبیه)

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

قرائت خواننده یا مفسر (مفسران ، موخران و معاهده حدیبیه)

اکثر مفسران دینی ، سیاسی و مورخین ، معتقدند موفقیت معاهده حدیبیه نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت و به عنوان سند محکمی برای پاسخ به دشمنان اسلام ، استفاده شد. مدعیانی که صلح و دوستی پیامبر را صرفا در مواقع ضعف دانسته و جنگ را حاصل افزایش قدرت سیاسی _ اجتماعی ایشان و علت پیشرفت اسلام عنوان می کنند. اینان معتقدند اکثر جنگ های پیامبر (ص) تهاجمی و علت ، تفاوت در ایات مکی با ایات مدنی است . ایات مکی مسالمت امیز و ایات مدنی خشونت گرا هستند .

برلاف تندرو ها ، گروهی نه تنها اسلام را مروج خشونت نمی دانند بلکه معتقدند اسلام همواره بر صلح و دوستی تاکید دارد و همگان را به ارامش فرا می خواند وحتی در سخت ترین شرایط (شکنجه مسلمین و حصر شعب ابی طالب ) ، توصیه به مدارا و عدم خشونت داشته است . نزول سوره فتح در حمایت از صلح حدیبیه ، گواه دفاع اسلام از صلح و دوستی و رضایت خداوند در ارامش و امنیت برای برقاری عدالت است . مسلمانان تا پیش ازحدیبیه ، همواره در حال دفاع بودند ، پس از ان با کسب فرصت تفکر و تعقل موجبات گسترش هرچه بیشتر اسلام را فراهم کردند . موفقیت حدیبیه تا به امروز ادامه داشته است به گونه ای که اندیشمندان قرن ها پس از ان تشخیص به موقع مصالح جامعه اسلامی توسط پیامبر را ستوده و بر صلح دوستی اسلام صحه گذاشته اند .

جرج برناردشاو پیامبر اسلام را منجی بشریت می خواند و مینویسد: ( من اعتقاد دارم که اگر مردی مثل او حاکمی در عصر جدید میشد ، برای حل مشکلاتش از صلح و دوستی استفاده می کرد)

همچنین گاندی ، صلح را عامل موفقیت اسلام میداند. کارن ارمسترانگ ، بانوی غیر مسلمان ، پس از حوادث یازده سپتامبر 2002 م می نویسد 🙁 بیشتر هم پیامبر صرف جلوگیری از برخورد های وحشیانه گردید ؛ زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است ، ریشه اسلام به معنای صلح گرفته شده است . محمد (ص) مرد جهاد جهاد بود ، ولی یک صلح طلب واقعی هم بود ).

این همه حاکی از تتشخیص درست و به موقع مصلحت در تصمیم پیامبر (ص) است ؛ مصلحتی که نشان داد اسلام دین اشتی و مصالحه و پیامبر ( ص) یک مصلح بزرگ و الگوی جهانی است .

نتیجه گیری

نتیجه حاصل از حرکت رفت و برگشتی در مولفه 9 گانه دور هرمنوتیکی به عنوان اجزای شکل دهنده معاهده حدیبیه ، بیانگر این است که

1- پیامبر (ص) با اگاهی و درک درست از سنت و تاریخ جاهلیت ، اقدامات خود را بر اساس اصلاح سنت های جاهلی با شاخصه های تعدد ، تعصب ، تعدی و تعهد اغاز کرد.

2- دعوت به توحید ، تشکیل حکومت اسلامی و سیاست خارجی حکیمانه برای مقاومت در مقابل اقدامات قهری و تحریمی دشمنان صورت گرفت.

3- تجربه نشان داد استفاده به موقع و حکیمانه هم زمان و توامان از ابزار های سنتی جنگ و صلح در مصلحت سنجی های پیامبر (ص) ، علاوه بر حفظ اصول اسلام ، صلح را بر جنگ غلبه داده و از تهدید ها فرصت ساخت . پیامبر توانست قدرتمند ترین دشمن خویش را بر سر  میز مذاکره بنشاند . دشمنی که پیش از ان به دیده حقارت به محمد (ص) و دین او نگاه کرده و مطابق اصلی ترین سنت عربستان یعنی ثار ، در پی انتقام از پیامبر بود.

4- متن معاهده بیانگر عدم شتاب زدگی رسول (ص) در اخذ توافق است ، به نحوی که اعطای کمترین امتیاز ، تمامی اهداف خویش را تامین نمود.

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .