0

قالب قصیده چه مضمون مهمی دارد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

قالب قصیده چه مضمون مهمی دارد؟

حماسه

که ژرف ساخت قصیده ژرف ساخت حماسه است . و مدح و ممدوح از حقیقت همان ستایش خدازادگان اساطیری است.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .