5

فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد ؟

پاسخ :

  • فرهنگ میراث و حاصل هزاران سال تلاش فکری ، هنری و صنعتی نسل های گذشته ی یک ملت می باشد .
  • هر نسلی اندوخته های فرهنگی و تجارب زندگی خود را به سبک ها و شیوه های گوناگون به نسل بعدی منتقل می سازد .
  • نسل بعد نیز داشته ها و حاصل تلاش های خود و نتایجی که بدان دست یافته را بر آندوخته های قبلی افزوده و آن را به نسل بعد از خود منتقل می کند .
  • این جریانی است که همواره در طول تاریخ ادامه داشته است .
  • به خاطر داشته باشید که همان طور که شخصیت یک فرد حاصل تجربیات فردی او می باشد و موجب تمایزش از دیگران است ، فرهنگ یک جامعه هم حاصل هزاران سال تجربیات تلخ و شیرین آن جامعه می باشد .
  • این فرهنگ جامعه است که هویت آن را شکل داده است و آن را از سایر جوامع متمایز می سازد .
  • این فرهنگ و فضای فرهنگی به گونه ای فضای اطراف ما را احاطه نموده که در تمامی صحنه های زندگی فردی و اجتماعی خود آن را لمس نموده و از آن تاثیر می گیریم .
  • فرهنگ مانند هر کالای گران بهایی همیشه و همیشه در معرض خطر دستبرد راهزنان و شیادان قرار داشته و دارد .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .