1

شرح فرق اعصاب آوران و اعصاب وابران .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

اعصاب آوران : پیام ها را از بدن به CNS منتقل می نمایند .
اعصاب وابران : پیام ها را از CNS به بدن می رسانند .
برگرفته از کتاب زمینه ی روان شناسی .
نوشته ی اتکینسون و هیلگارد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .