بازدید: 40ایران-اسلام
0

غلبه مصلحت بر برخی اصول و واقیعیت های موجود

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

غلبه مصلحت بر برخی اصول و واقیعیت های موجود

مذاکره و امضای معاهده صلح حدیبیه ، در حال امادگی نظامی مسلمین و در حالت احرام را به جز با مصلحت نمی توان توضیح داد خصوصا اینکه حضرت در ابتدا می فرمایند با کسانی که مانع انجام مناسک حج توسط مسلمین شوند ، خواهند جنگید چون حج از حقوق مسلمین و ممانعت از ان برخلاف عدالت است در حالی که هدف از حکومت اسلامی به فرموده قران ، دعوت مردم به قیام برای عدالت و اهن به عنوان نمادی از یک سلاح ، ابزار حکومت برای دفاع از حریم عدل و قانون الهی است . پیامبر هم می بایست از حقوق مسلمین دفاع می نمود . با توجه به این اهداف و دستور جهاد ، ابتدا جنگ را بر میگزیند اما چون اهداف ایشان با صلح هم تحقق می یافت ایشان نرمش به خرج داده با اعطای امتیازاتی اندک ، صلح را بر می گزیند. واقعیت این است که در صورت بروز جنگ ، یعنی حکم ابتدایی پیامبر (ص) و با شکل گیری بعیت رضوان پیروزی نصیب مسلمین می گشت : اگر با افراد کافر نبرد می کردید ، ان ها فرار می کردند و یار و یاوری پیدا نمی نمودند ؛ اما تغییر استراتژی و انعطاف بی نظیر پیامبر (ص) ، به عنوان فتحی عظیم بر تمامی اسلام هراسی ها ، خط بطلان کشیده ، مقدمه فتح مکه و با رفع خطر مشرکان ، سبب پیروزی بر یهودیان خییر و اغاز دعوت جهانی شد از این جهت امام صادق ( ع) فرمود : هیچ جریانی در تاریخ زندگانی پیامبر اسلام سودمند تر از معاهده صلح حدیبیه نبود است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .