3

شناخت پروفیل خاک به چه صورت می باشد ؟

پروفیل خاک به کدام قسمت از خاک گفته می شود و چگونه آن را تشخیص دهیم 

 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

شناخت پروفیل خاک به چه صورت می باشد ؟

پروفیل خاک، گودالی مکعب مستطیل با ابعاد مشخصدر خاک میباشد که برای بررسی خاک تا عمق معین احداث میشود.

منبع :

دانشگاه پیام نور، دانشکدهی علوم کشاورزی، گروه اب و خاک

جهت خرید انواع خاک مناسب برای بستر های کشاورزی و نیز خاک های مناسب گیاهان زینتی به صورت بسته بندی به بستر عرضه خاک و مشتقات وارد شوید . بستر خاک و مشتقات

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .