0

شعر غنایی در چند معنی بکار میرود وا اصولا منشا ادب غنایی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

شعر غنایی در چند معنی بکار میرود وا اصولا منشا ادب غنایی چیست ؟

  1. اشعار حماسی و عاطفی
  2. اشعار عاشقانه

اصولا در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفی و عاشقانه و سوزناک با موسیقی همراه بوده است. در اروپا نوازندگان دوره گرد و در ایران عشیق ها و خیناگران و روستاییان و شبانان ف حاحافظ این سنت بوده اند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .