2

شرح وظایف حسابداری حقوق و دستمزد را نام ببرید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

شرح بخشی ازاساسی ترین وظایف حسابداری حقوق و دستمزد را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
1.انجام محاسبات لازم و تهیه و تنظیم لیست‌های حقوق و مزایای کارکنان با توجه به احکام صادره از سوی کارگزینی و همچنین کنترل احکام صادره از بخش مربوطه
2.ارائه گزارش ولیست محاسبات حقوق به اداره دارایی
3.- نگهداری احکام مربوط به کارکنان قراردادی وبررسی و کنترل فرمهای کارکرد ماهیانه از بابت تکمیل مجوزها
4.نگهداری حساب کسور قانونی و اقساط وام و کارکنان و محاسبه اضافه کاری، ماموریت کارکنان، مزایای پایان خدمت، بازخرید مرخصی و محاسبات پرداخت معوق کارکنان و….
5.تهیه لیست اطلاعات حقوق و دستمزد قابل پرداخت به تفکیک شعب بانک و کنترل صحت اطلاعات ارایه شده
6.- تهیه دیسکت اطلاعات کسورات بیمه برای سازمان مربوطه
7.نظارت بر تهیه و چاپ فیش حقوق کارکنان
8.تهیه و تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد
9.نگهداری اسناد و مدارک مربوطه و حساب های حقوق و دستمزد در دفاتر و سیستم های مربوطه
10.دریافت اعتراضات کارکنان در خصوص محاسبات حقوق و پیگیری آن
11.تهیه و ارائه گزارشات حسابداری از وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد به مقامات مافوق

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .