1

شرح شاخه ی مهندسی مالی در رشته ی صنایع را توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

Financial engineering
مهندسی مالی برای کسانی که مایل به کار بانکداری ، مدیریت مالی و امور مشاوره ای مالی هستند طراحی شده است . آموزش در این زمینه شامل فرایند های احتمالی بهینه سازی محاسبات و بازارهای مالی و کاربرد آنها می باشد . مهندسی مالی یکی از گرایش های مهندسی صنایع در دوره ی کارشناسی می باشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .