0

شرح سیگار کشیدن می‌تواند باعث ریزش مو شود

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کشیدن سیگار با مکانیسم های گوناگون باعث ریزش مو میشود که شامل:
اثر مواد سمی سیگار در اسیب DNAفولیکول مو
اثر بر مویرگهای ریز تغذیه کننده فولیکول مو

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .