1

شرح سیستم های تولیدی در مهندسی صنایع به چه صورت است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

Production systems
این زمینه بر روی طراحی و کنترل تولید توزیع و سیستم های خدماتی تاکید دارد و شامل طراحی کارخانه ، طراحی حمل و نقل ، برنامه ریزی تولید ، کنترل موجودی و برنامه ریزی و کنترل تولید و توزیع می باشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .