3

سیر بیماری کووید-19 به چه مراحلی تقسیم می گردد ؟

سیر بیماری کووید-19
سیر بیماری را می توان به مراحل زیر تقسیم کرد :
1 .مرحله صفر: بی عالمت/قبل از بروز عالئم
2 .مرحله یک: مراحل ابتدایی عفونت ( Early infection)
3 .مرحله دو: فاز تنفسی
4 .مرحله سه: فاز التهابی شدید (Hyper inflammation )
خاطر نشان می شود که نمی توان مرز دقیقی بین مراحل مختلف بیماری تصور کرد و هم پوشانی ممکن است وجود داشته باشد. از سوی تغییر فاز به ترتیب مراحل نیست و ممکن است فرد از مرحله یک به سرعت و ناگهانی به مرحله
پیشرفته برسد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

سلام و خسته نباشین خدمت جناب قدیری عزیز ممنون بابت اطلاعات مفیدتون

جا دارد از جناب آقای حسین قدیری و فواد احمدی نیز بابت فراهم نمودن این بستر تشکر لازم را به جای بیاورم .

خدمت رسانی به خلق خداوند موحبتست که نصیب هر انسانی نمی شود امیدوارم در این راه مانا و پیروز باشید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .