2

شرح استفاده از سم کنفیدور و نحوه مصرف آن .

حسین قدیری Answered question
1

سپاس فراوان از پاسخ شما

فواد احمدی Posted new comment

توضیحی جامع و کامل تشکر از شما

1

کنفیدور حشره کشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئید می باشد. این حشره کش بخوبی از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و با ورود به شیره گیاهی به سایر قسمتهای گیاه نیز منتقل شده و کنترل مطلوبی حاصل می نماید.
این حشره کش که دارای اثر تماسی و گوارشی است، برای کنترل انواع آفات مکنده مانند پسیل پسته، شته، مینوز و مگس سفید به میزان ۵۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب مصرف می شود.
فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۲۱ روز می باشد.

حسین قدیری Posted new comment

سپاس فراوان از پاسخ شما