0

آیا سم دیازینون برای سوسک مورد استفاده است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
چغندرقند اگروتیس (کرم طوقه بر)، بید چغندرقند(لیتا)،
مگس و کک چغندرقند، برگخوارمصری(پرودنیا). برگخوار کارادرینا و سر خرطومی چغندرقند ۱/۵- ۱ لیتر در هکتار
آفتابگردان و سویا اگروتیس(کرم طوقه بر) , کرم دانه خوار(هلیوتیس) ۱-۲ لیتر در هکتار
لوبیا (حبوبات) اگروتیس(کرم طوقه بر) و کرم دانه خوار(هلیوتیس) ۱-۱/۵ لیتر در هکتار
سبزیجات و صیفی‌جات مگس پیاز و خربزه، پرودنیا، کارادرینا، هلیوتیس، مگس سفیدگلخانه، مگس مینوز, تریپس ۱/۵-۲ لیتر در هکتار
چای شپشک آرد آلود ۱/۵- ۱ در هزار (EC60%)
نیشکر سوسک ریشه خوار ۳-۴ کیلو گرم (WP) یا ۴۰-۳۰ کیلوگرم (G10%) در هکتار۴۰-۳۰
گندم و جو پروانه مینوز ۱ لیتر در هکتار
سوسک سیاه ۱ لیتر(EC60%) یا ۴۰-۳۰ کیلوگرم(G5) درهکتار
ذرت اگروتیس(کرم طوقه بر)، کرم ساقه خوار( سزامیا)، کرم دانه خوار(هلیوتیس) و شته ها ۱/۵ لیتر در هکتار
درختان میوه سردسیری لیسه سیب، برگخوار و جوانه خوار، پسیل، شته ها و پروانه فری، سرشاخه خوار هلو ۱-۲ در هزار ( EC60%)
کرم سفید ریشه ۳-۳/۵ لیتر در هکتار
کرم سیب، به و آلو ۱/۵- ۱ در هزار (WP)
زنبور گوجه و گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی، سرخرطومی ومگس گیلاس ۱/۵- ۱ در هزار (WP)
برنج کرم ساقه خوار ۱/۵ لیتر در هکتار ( EC60%)
۳۰ کیلوگرم (G5%) در هکتار یا ۱۵ کیلوگرم (G10%) در هکتار
کرم ساقه خوار سزامیا وبرگخوار تک نقطه برنج ۲ لیتر در هکتار
مرکبات کلیه شپشکها ۱ در هزار (+ روغن)
پسته شپشکها، زنجره، پسیل، سن و پروانه میوه خوار ۱-۲ در هزار (+ روغن)
درختان جنگلی، گیاهان غیر مثمره و زینتی جوانه خوار کاج
سوسکهای چوبخوار، ریشه خوار(کرم سفید ریشه) و شاخک بلند(چنار، نارون، صنوبر) ۲ در هزار ( EC60%)
۳/۵-۴ لیتر در هکتار
زیتون پسیل، کلیه شپشکها و کرم جوانه خوار ۱/۵ در هزار ( EC60%)
خرما شپشک سفید و شپشک شفاف , سایر شپشکها ۱-۱/۵ در هزار ( EC60%)
درختان میوه گرمسیری پشه گالزای برگ انبه ۱ در هزار ( EC60%)

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .