1

شرح ساختار های مغز میانی در بدن .

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
1

در انسان ها مغز میانی کوچک می باشد .

ساختار مغز میانی در بالای پل مغزی و در احاطه ی مغز پیشین قرار دارد .

مغز میانی به صورت کلی در برگیرنده ی ساختار های زیر است :

۱ – دو ساختار کوچک یعنی : برجستگی فوقانی و برجستگی تحتانی ؛ این دو برجستگی نقش مهمی در بازفرست یا همان رله اطلاعات حسی به مغز و هم چنین کنترل نمودن حرکت از جمله حرکات چشم دارند .

۲ – ساختار مهم دیگری که در مغز میانی جای دارد جسم سیاه می باشد . جسم سیاه بخش تعیین کننده ای از مسیر های حاوی دوپامین که معروف به مسیر پاداش است می باشد .

نکته ی بسیار مهم در رابطه ی با جسم سیاه : در بیماری پارکینگسون همین جسم سیاه است که رو به تباهی می رود .

برگرفته از کتاب زمینه ی روان شناسی

نوشته ی اتکینسون و هیلگارد

ارسال نظر جدید

با تشکر از شما جناب قدیری

اضافه کردن نظر
0

سپاس فراوان از پاسخ شما جناب آقای قدیری

سؤال پاسخ داده شده
اضافه کردن نظر
پاسخ خود را بنویسید.
Translate »