1

شرح رویکرد رایج و مرسوم به منظور توصیف ساختار مغز .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

یکی از رایج ترین رویکرد های موجود به منظور توصیف ساختار مغز تقسیم بندی آن به سه ناحیه ی عمده بر اساس موضع می باشد :
1 – ناحیه ی اول : مغز پسین ( خلفی ) : که شامل تمامی ساختار هایی می گردد که در پشت یا قسمت خلفی مغز ، یعنی : در نزدیکترین محل به طناب نخاعی قرار گرفته اند .
2 – ناحیه ی دوم : مغز میانی : که در قسمت میانی مغز واقع شده است .
3 – ناحیه ی سوم : مغز پیشین یا مغز قدامی می باشد که شامل تمامی ساختارهایی است که در جلو یا قسمت قدامی مغز قرار گرفته اند .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .