0

شرح روش نگهداری درست گیاه آرانتیس را بیان نمایید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

دارای برگ های سبز براق است و گل های زرد رنگ آن به شکل گل لاله اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند.
ـ نیازها:
مکان نیمه سایه را ترجیح می دهد و به خاک غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی گراد است. پیازها را در عمق ۵ سانتی متری خاک و به فاصله ۸ – ۱۰ سانتی متر از یکدیگر می کارند.
خاک :خاک شنی ، ماسه ای ، لومی، غنی از هوموس و خوب زهکشی شده .
این گیاه در خاک قلیایی – اسیدی و خنثی رشد میکند ولی در خاک قلیایی رشد بهتری خواهد داشت .

نور: آفتابی – نیمسایه .(آرانتیس نیمسایه را بیشتر ترجیح میدهد.)
آبیاری : به طور متوسط صورت گیرد.(از آبیاری بیش از اندازه جلوگیری شود.)
دما :دمای 8 درجه مناسب است به طور کلی دمای بین -6 تا 9 درجه برای این گیاه مناسب است .
آرانتیس در برابر سرما مقاوم است و تا دمای -15 درجه نیز از بین نخواهد رفت.
کوددهی: یک بار در سال صورت گیرد.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .