0

شرح روش نگهداری گیاه آب تره .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

نور مورد نیاز
این گیاه به نور متوسط خورشید نیاز دارد و نباید به صورت کاملا مستقیم مقابل نور 100 درصد خورشید باشد.

آب مورد نیاز
این گیاه باید در محیطی با رطوبت زیاد نگهداری شود.

توجه داشته باشید که ساقه های این گیاه باید تا 5 سانتی متر در آب باشد.

خاک مورد نیاز
این گیاه باید در زمین های پر آب و یا باتلاقی که اسیدیته (پی اچ) آن ها 7.2 باشد رشد کند.

دما مورد نیاز
بهترین حالت دمایی برای این گیاه نواحی معتدل تا گرم میباشد.
البته این گیاه در دمای منفی 15 درجه سانتی گراد هم بدون مشکل رشد میکند و میتواند دما را تحمل کند.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 3 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .