1

شرح نگهداری درست گیاه آقطی و آقطی سیاه را بیان نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

نور:این گیاه به مکانی نیاز دارد که هم افتاب داشته باشد و هم سایه داشته باشد
ابیاری:گیاه را به طور متعادل ابیاری کنید و خاک ان را ن همیشه مرطوب و ن برای مدت طولانی خشک نگهدارید.
خاک:اگر گیاه را در مکانی با خاک مرطوب و هوای مرطوب بکارید اقطی شما به خوبی رشد خواهد کرد.باید اطمینان حاصل کنید خاکی که گیاه را در ان میکارید به خوبی زه کشی شده باشد تا اب برای مدت طولانی در محل ریشه ها نماند و ریشه های اقطی شما را دچار پوسیدگی نکند.ph خاک فرقی ندارد که اسیدی یا بازی باشد(هرکدام باشد شرایط رشد مناسب است)
دما:اقطی نسبت به سرمای متعادل مقاوم است و میتواند تا منفی ۶ درجه را تحمل کند،بهتر است گیاه را در دمای بین منفی ۶ تا ۲۱ درجه سانتیگراد نگهدار کنید

تغییر وضعیت برای انتشار
گذاشتن نظر
1

سپاس فراوان از پاسخ شما جناب کشاورز .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »