1

شرح نگهداری درست گیاه آقطی و آقطی سیاه را بیان نمایید .

حسین قدیری Answered question
Add a Comment
1

نور:این گیاه به مکانی نیاز دارد که هم افتاب داشته باشد و هم سایه داشته باشد
ابیاری:گیاه را به طور متعادل ابیاری کنید و خاک ان را ن همیشه مرطوب و ن برای مدت طولانی خشک نگهدارید.
خاک:اگر گیاه را در مکانی با خاک مرطوب و هوای مرطوب بکارید اقطی شما به خوبی رشد خواهد کرد.باید اطمینان حاصل کنید خاکی که گیاه را در ان میکارید به خوبی زه کشی شده باشد تا اب برای مدت طولانی در محل ریشه ها نماند و ریشه های اقطی شما را دچار پوسیدگی نکند.ph خاک فرقی ندارد که اسیدی یا بازی باشد(هرکدام باشد شرایط رشد مناسب است)
دما:اقطی نسبت به سرمای متعادل مقاوم است و میتواند تا منفی ۶ درجه را تحمل کند،بهتر است گیاه را در دمای بین منفی ۶ تا ۲۱ درجه سانتیگراد نگهدار کنید

حسین قدیری Changed status to publish
Add a Comment
1

سپاس فراوان از پاسخ شما جناب کشاورز .

حسین قدیری Answered question
Add a Comment
Write your answer.