1

روشن کردن دستگاه em38 چگونه انجام میشود؟

روشن کردن دستگاه em38 به چند شکل انجام میشود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

روشن کردن دستگاه em38 چگونه انجام میشود؟

پس از نصب باتری و یا کنترل باتری موجود در ان ، برای روشن کردن دستگاه لازم است دکمه مجود در صفحه کنترل را در حالت ON قرار داده تا پس از انجام واسنجی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .