6

پاسخ :

1* – تعریف روانشناسی تربیتی :

شاخه ای از روانشناسی می باشد که با اصول و نظریه های قابل استفاده در ابداع روش های :

یادگیری

اصول

و همچنین

نظریه های مفید برای حل مشکلات ناشی از نظام تربیتی ( آموزش و پرورش ) ، سر و کار دارد .

2* هدف روانشناسی تربیتی :

روانشناسی تربیتی می خواهد بداند بهترین شیوه های تدریس کدامند ؟

آیا سبک تدریس بهینه ای برای گروه های سنی ، موضوعات یا فاراد مختلف ، وجود دارد ؟

و . . .

<a href=\”https://qzparadise.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c/\”>به منظور تهیه جزوات به صورت کامل به لینک زیر مراجعه کنید</a>                                                                                                                                                                                                                 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .