0

رباعی به لحاظ موضوع به چند دسته تقسیم میشود؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

رباعی به لحاظ موضوع به چند دسته تقسیم میشود ؟

رباعی عاشقانه : رودکی

صوفیانه : عطار و مولوی

فلسفی : خیام نیشابوری

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .