0

دکتر شفیعی کدکنی قصیده را چه مینامد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

دکتر شفیعی کدکنی قصیده را چه مینامد؟

حماسه دروغین به خاطر مدح هایی که در آن اغراق به چشم می خورد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .