1

شرح دمای مناسب و مدت زمان بخار دادن خاک چهت ضدعفونی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

به طور کلی می توان روش های ضد عفونی خاک را به دو گروه غیر شیمیایی و شیمیایی تقسیم نمود. ۱- روشهای غیر شیمیایی ۲ روشهای شیمیایی
۱ – روشهای غیر شیمیایی برای ضد عفونی خاک
الف : ضد عفونی خاک توسط بخار آب
.ب : استفاده از انرژی خورشیدی برای ضد عفونی خاک
۱- بخار دهی زیرزمینی
۲- هوا بخار
۳- بخار زیر پوشش های عایق مخصوص
۴- بخار دهی در شرایط خلاء
۵- بخار دهی نواری متحرک
رطوبت خاک در زمان ضد عفونی باید در حدود ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه باشد ، زیرا خاک خشک در مقابل هدایت گرما مانند عایق عمل می نماید و زمان ضد عفونی را افزایش می دهد . همچنین وجود رطوبت خاک باعث جوانه زدن بذر علف های هرز و اسپور بعضی از قارچها و باکتریها می شود که به افزایش دما حساس تر می باشند.
ضد عفونی کردن با بخار یکی از بهترین راه های از بین بردن انواع آلودگی هاست. بخار دما و فشار بسیار بالایی دارد و بصورت نانومتری در جرم ذرات نفوذ می کند . دستگاه های تمیزکننده بخار قادرند بدون نیاز به مواد شوینده شیمیایی و بکاربردن مواد ضدعفونی کننده تمام میکروبها و موجودات ریز زنده را از بین ببرد.
بخار آب وقتی محیط خاک را به دمای حدود ۸۰ درجه برساند بعد از حدود ۲۰ دقیقه اکثر باکتریها و قارچ ها مضر، نماتدها ، حشرات و بذرهای علف های هرز را از بین می برد اما در دمای ۶۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه مطلوب تر است. چون ضمن از بین بردن عوامل بیماریزا ، موجودات مفید خاک را از بین نمی برد. بکار بردن بخار از بروز مشکل آزاد شدن مواد مسموم کننده خاک که در اثر حرارت زیاد اتفاق می افتد جلوگیری می کند.

ارسال نظر جدید

سپاس فراوان

گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »